Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yüksekokul Staj Yönetmeliği

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yönetmeliği

Yatay Geçiş Sınavı Yönetmeliği