DERS İŞLEMLERİ

S: Ders kaydımı nasıl yaparım?

C: Kayıt yenileyecek öğrenciler, alacağı dersleri bilgisayar ortamında öğrenci bilgi sisteminden (OBS Sayfası İçin Tıklayın) seçerek danışman öğretim elemanına onay için gönderir. Danışman öğretim elemanı öğrencinin internet ortamında tercih ettiği derslerin uygunluğunu (ders kayıt formu) kontrol eder. Öğrenci Bölüm müfredatına ve önlisans yönetmeliğine göre ders alma işlemi tamamlanmışsa danışman tarafından ders kaydı onaylanır. Öğrenci eksik ya da yanlış ders kaydı yapmışsa danışman tarafından ders kaydı reddedilir. Ders kaydı reddedilen öğrenci kayıt haftası süresinde danışmanının yönlendirmesiyle ders kaydını Bölüm müfredatına ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yeniden düzenleyerek onay için danışmanına gönderir.

S: Daha önce alıp geçtiğim derslerden nasıl muaf olabilirim?

C: Yüksekokulumuz Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (kod yenileyerek) ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başardıkları derslerden muaf olmak için, Bölüm Başkanlığına transkriptleri ve ders içeriklerinin ekli olduğu bir dilekçe ile başvuru yaparlar. Bölüm Muafiyet Komisyonu tarafından öğrencinin başvuru evrakı incelenir, 11/07/2011 tarih ve 401 Yüksekokul Yönetim Kurulu kararına göre öğrencinin ders muafiyeti yapılır.

 

ERASMUS İŞLEMLERİ

S: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden nasıl faydalanabilirim?

C: Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü tarafından ilana çıkılır (Erasmus Sayfası İçin Tıklayın). Sistemde bir hesabınız varsa, o zaman Erasmus Kullanıcı Giris Sayfası giriş yapabilir ve Erasmus başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sistemde hesabınız yoksa aynı sayfadan üyelik kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzu tamamlayıp; 2 kopya halinde PDF çıktısını almanız ve imzalamanız gerekmektedir. Ardından Sistemden yapılan Başvuru Formu 2 adet PDF çıktısı – Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu. – Taslak iş planı (başvuru aşamasında iş planı imzasız olabilir)’nın Bölüm Erasmus Koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir.

S: Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden nasıl faydalanabilirim?

C: Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü Tarafından İlana Çıkılır (Erasmus Sayfası İçin Tıklayın) . Başvuruda bulunmayı planlayan adayların ilk önce Tandoğan Yerleşkesinde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına giderek e-posta adresi edinmeleri gerekmektedir. Sistemde bir hesabınız varsa, o zaman https://app.erasmus.ankara.edu.tr/ (Erasmus Kullanıcı Giris Sayfası ) adresinden giriş yapılabilir ve Erasmus başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sistemde hesabınız yoksa o zaman Erasmus Kullanıcı Giris Sayfası adresinden başvuru işlemleriniz için gerekli adımları takip edebilirsiniz. Sistem üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra ; 2 kopya halinde PDF çıktısını alıp imzaladıktan sonra; Sistemden yapılan Başvuru Formunun 2 adet PDF çıktısı, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (TÖMER Sınavına girecekler hariç), Transkript ve Özgeçmişlerini Bölüm Erasmus Koordinatörüne teslim ediniz.

S: Erasmus Staj Hareketliliğinden nasıl faydalanabilirim?

C: Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü Tarafından İlana Çıkılır (Erasmus Sayfası İçin Tıklayın). Başvuruda bulunmayı planlayan adayların ilk önce Tandoğan Yerleşkesinde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına giderek e-posta adresi edinmeleri gerekmektedir. Sistemde bir hesabınız varsa, o zaman Erasmus Kullanıcı Giris Sayfası adresinden giriş yapılabilir ve Erasmus başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sistemde hesabınız yoksa o zaman Erasmus Kullanıcı Giris Sayfası adresinden başvuru işlemleriniz için gerekli adımları takip edebilirsiniz. Sistem üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra ; 2 kopya halinde PDF çıktısını alıp imzaladıktan sonra; Sistemden yapılan Başvuru Formunun 2 adet PDF çıktısı, Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (TÖMER Sınavına girecekler hariç), Transkript ve Özgeçmişlerini Bölüm Erasmus Koordinatörüne teslim ediniz.

 

MAZERET SINAVI İŞLEMLERİ

S: Mazeret sınavı ile ilgili süreç nasıl işler?

C: Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen akademik takvim doğrultusunda Yüksekokul Yönetim Kurulunda her dönem için mazeret sınav tarihleri belirlenir ve kararı alınır. Mazeret sınavına girecek öğrenciler haklı ve geçerli nedenler kapsamında beyan edeceği belge ve ilgili formu doldurarak Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine teslim eder. Havale işlem sürecinden sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gelen evrak incelenir ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur. Yüksekokul Yönetim Kurulu

kararı alındıktan sonra: Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilen karar çerçevesinde ilgili öğretim elemanına sistemde not giriş yetkisi verilerek gerekli işlemin yapılması sağlanır. Duyurulan sınav tarihinde sınav yapılması için ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.

SINAV İTİRAZ İŞLEMLERİ

S: Sınav notuna itiraz nasıl yapılır?

C: Sınav notuna itiraz etmek isteyen öğrencilerimiz öğrenci islerine bir dilekçe ile basvurabilirler.

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ İŞLEMLERİ

S: Öğrenci temsilcileri nasıl belirlenir?

C: Rektörlük tarafından gelen Yüksekokul, Bölüm ve sınıf temsilcilerinin belirlenmesi için seçilen Seçim Komisyonunun seçim takvimine uygun çalışmanın yapılarak sonucun Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilmesi için yazı yazılır. Bölümler öğrencilere temsilci seçimi ve seçim sürecini ilan ederler. Sınıf ve Bölüm temsilcisi seçimi yapılır. Seçim sonucu resmi yazı ile Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine gönderilir. Havale işlem sürecinden sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gelen seçim sonuçlarına istinaden seçim takviminde belirlenen tarihte Bölüm temsilcilerinin arasından Yüksekokul öğrenci temsilcisi seçimi Yüksekokul Müdür Yardımcısı başkanlığında yapılır. Seçim sonucunda belirlenen öğrenci temsilcisi isimleri Rektörlüğe resmi yazı ile gönderilir.

 

YAZ OKULU İŞLEMLERİ

S: Yaz dönemi derslerinin açılması ile ilgili süreç nasıl işler?

C: Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yaz döneminde ders açılıp açılmayacağı ile ilgili resmi yazı Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine gelir. Havale işlem süreci tamamlandıktan sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gelen ilgili yazı Bölüm Başkanlıklarına resmi yazı ile gönderilir. Bölüm Akademik Kurul kararı doğrultusunda açılması talep edilen derslerin listesi Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine resmi yazı ile gönderilir. Havale işlem süreci tamamlandıktan sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gelen

ilgili yazı Yüksekokul Kuruluna sunulur. Yüksekokul Kurulu kararı alındıktan sonra Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Senatoya sunulmak üzere resmi yazı ile gönderilir. Senato kararı alındıktan sonra yaz döneminde açılacak olan dersler Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yüksekokulumuz resmi internet sayfasında ilan edilir. Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler ilan edilen listelerden akademik takvim çerçevesinde ders seçimini yaparlar.

S: Yaz dönemi derslerinin alınması ile ilgili süreç nasıl işler?

C: Yaz döneminde öğrenciler kendi Bölümünden, Üniversitemiz farklı Yüksekokullardan veya farklı Üniversitelerden ders alabilirler. (Öğrenciler Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında en fazla 12 kredilik ders alabilirler.) Yaz Döneminde kendi Bölümünden ders alacak öğrenci yaz dönemi ders kayıt formunu doldurup ilgili Yüksekokul öğrenci işlerine teslim eder.

Farklı üniversiteler veya Üniversitemizin farklı yüksekokullarından ders alacak öğrenciler almak istedikleri dersin içeriklerinin uygunluğunu hem kendi Bölümünün öğretim elemanına hem de dersi aldığı Yüksekokulun/Fakültenin öğretim elemanına onaylatır ve başvuru formunu ilgili Bölüm Sekreterliklerine teslim ederler.

Yüksekokul öğrenci işlerinde toplanan ders kayıt formlarının listeleri oluşturularak, fiziksel eklerle birlikte Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine resmi yazı ile gönderilir. Havale işlemlerinden geçen formlar Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından kontrol edilen listeler Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir. Yaz döneminde farklı üniversiteler veya Üniversitemizin farklı fakültelerinden ders alan öğrencilerin notları Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı alınarak sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.

 

MEZUNİYET İŞLEMLERİ

S: Mezuniyet ile ilgili süreç nasıl işler?

C: Mezuniyet işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılır. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından mezun olacak öğrencilerin mezuniyet bilgi formları toplu olarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine resmi yazı ile gönderilir. Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrenci transkriptleri mezuniyet bilgi formlarına eklenerek ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir. İlgili Bölüm tarafından kontrol edilen mezuniyet bilgi formuna öğrenci tarafından laboratuvar ve kütüphaneden alınacak olan borcu yoktur yazısı eklenir, ilgili yerler Danışman Öğretim Elemanı ve Bölüm Başkanı tarafından imzalandıktan sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Bölümden gelen formlar Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından imzalanır ve Yüksekokul kaşesi basılarak Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

 

DİPLOMA İŞLEMLERİ

S: Diplomamın aslını ne zaman alabilirim?

C: Diplomaların hazırlanabilmesi için her yılın sonunda toplu halde ilgili bölüm başkanlıklarına mezuniyet işlemleri için hazırlanan belgeler sunulup, mezun durumunda olan öğrencilerimiz belirlendikten sonra diplomalarının basılması için rektörlüğe gönderilmektedir. Bu işlemler 1 – 2 ay arası sürebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde öğrenci işlerimize başvuru yaparak mezun olduklarına dair belgeyi alabilirler.

S: Diplomamın aslını almam için ne yapmam gerekir?

C: Size verilen Geçici Mezuniyet Belgenizi getirmeniz yeterlidir.

S: Diplomamı bir başkası alabilir mi?

C: Noter vekaleti vereceğiniz bir kişi haricinde sizden başka hiçbir kimse diplomanızı teslim alamaz.

S: Diplomalarda ünvanlar belirtiliyor mu?

C: Geçici Mezuniyet Belgelerinde ve Diplomalarda Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesine göre ünvanlar belirtilmemektedir.

S:  Diplomamın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin İngilizcesi veriliyor mu?

C: Her iki belgenin de İngilizcesi verilmektedir.

S: Diplomamı kaybettim, ne yapmam gerekir?

C: 2003 yılı ve öncesi öğrenciler ise Yüksekokul Evrak Kayıt Bürosuna (Kayıp İlanı, Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 4 adet fotoğraf ile) gerekli belgelerle başvuruda bulunurlar. 2003 yılı ve sonrası kayıt olan öğrenciler 2 Nüsha Önlisans-Lisans Diploması alabilmek için gerekli belgelerle (Kayıp İlanı, Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 4 adet fotoğraf ile) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar. Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine havale edilen öğrencinin durumu öğrenci bilgi sisteminden kontrol edilerek 2 nüsha diploma basımı için diploma defteri, diploma formatı basılmak üzere Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gönderilir. Hazırlanan diploma imza için Yüksekokul Müdürlük Makamına sunulmak üzere Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. Diploma Yüksekokul Müdürüne imzaya sunulur. İmzalattıktan sonra resmi yazısı ile birlikte Rektör tarafından imzalanmak üzere Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Rektör tarafından imzalanan diploma resmi yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne gelir. Diploma Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrenciye veya noterden vekil tayin ettiği kişiye imza karşılığı teslim edilir.

S: Lise diploması isteme ile ilgili süreç nasıl işler?

C: Dilekçe gerekli havale işlemlerinden sonra evrak kayıt yoluyla Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Yüksekokul arşivinde yer alan öğrenci özlük dosyasından öğrenciye ait lise diploması alınır. Öğrenci diplomasının arka yüzüne Yüksekokul kaşesi basılarak gerekli yerler doldurulur ve Yüksekokul Sekreteri tarafından onaylanır. Diplomanın aslı öğrenciye teslim edilir, bir kopyası alınarak arka yüzüne aslını aldığına dair bir beyan yazdırılıp imzalatılır. İmzalatılan fotokopi öğrencinin özlük dosyasına kaldırılır.

 

KAYIT SİLDİRME ve DONDURMA İŞLEMLERİ

S: Yüksekokuldan kayıt sildirme işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

C: Yüksekokulumuzdan kayıt sildirmek isteyen öğrenci gerekçesini beyan ettiği dilekçe ile Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine başvuruda bulunur. Dilekçe gerekli havale işlemlerinden sonra evrak kayıt yoluyla Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Öğrencinin dilekçesi, Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre incelenir ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur. Yüksekokul Yönetim Kurulunda öğrencinin kayıt silme işlemi karara bağlanır. Öğrenci hakkında alınan kayıt silme kararı öğrencinin öğrenci bilgi sisteminden kaydının silinmesi için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.

S: Kayıt dondurma ile ilgili süreç nasıl işler?

C: Kayıt dondurmak isteyen öğrenci ilk olarak gerekçesini beyan ettiği dilekçe ile Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine başvuruda bulunur. Dilekçe gerekli havale işlemlerinden sonra evrak kayıt yoluyla Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin kayıt dondurması için gerekçesi ile ilgili ek belgeleri incelenir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayıt dondurmasına engel teşkil eden bir durum yoksa

a) Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur.

b) Engel teşkil eden durum varsa öğrenciye bilgi verilir.

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde Yüksekokul Yönetim Kurulunun karar vermesinin ardından kayıt dondurma kararı alınır. Öğrenci hakkında alınan kayıt dondurma kararı öğrencinin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.