DİPLOMA İŞLEMLERİ

1. Diplomamın aslını ne zaman alabilirim?

Diplomaların hazırlanabilmesi için her yılın sonunda toplu halde ilgili bölüm başkanlıklarına mezuniyet işlemleri için hazırlanan belgeler sunulup, mezun durumunda olan öğrencilerimiz belirlendikten sonra diplomalarının basılması için rektörlüğe gönderilmektedir. Bu işlemler 1 – 2 ay arası sürebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde öğrenci işlerimize başvuru yaparak mezun olduklarına dair belgeyi alabilirler.

2. Diplomamın aslını almam için ne yapmam gerekir?

Size verilen Geçici Mezuniyet Belgenizi getirmeniz yeterlidir.

3. Diplomamı bir başkası alabilir mi?

Noter vekaleti vereceğiniz bir kişi haricinde sizden başka hiçbir kimse diplomanızı teslim alamaz.

4. Diplomalarda ünvanlar belirtiliyor mu?

Geçici Mezuniyet Belgelerinde ve Diplomalarda Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesine göre ünvanlar belirtilmemektedir.

5. Diplomamın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin İngilizcesi veriliyor mu?

Her iki belgenin de İngilizcesi verilmektedir.

6. Diplomamı kaybettim, ne yapmam gerekir?

Tirajı yüksek bir ulusal gazeteye ilan vermeniz ve Yüksekokulumuza bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Hazırlanacak diplomada ikinci nüsha olarak hazırlandığı belirtilmektedir.