Prof.Dr. Sebahattin BALCI (Temmuz 2007- Mart 2009)

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı : Sebahattin BALCI
 2. Doğum Tarihi : 02 Şubat 1954
 3. Unvanı : Prof. Dr.

 

 1. Öğrenim Durumu
Derece Alan Üniversite Yıl
Öğretmen Lisansı Matematik Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 1972 – 1976
Lisans Matematik Ankara Üniv. Fen Fakültesi Matematik Bölümü 1972 – 1976
Y. Lisans Matematik Ankara Üniv. Fen Fakültesi Matematik Bölümü Haziran 1976 – Haziran 1978
Doktora Matematik Ankara Üniv. Fen Fakültesi Matematik Bölümü Haziran 1978 – Mayıs 1981

 

 1. Akademik Ünvanlar
Derece Alan Üniversite Yıl
Yrd. Doç. Matematik Ankara Üniv. Fen Fakültesi, Matematik Bölümü 01.11.1984 – 30.01.1990
Doçent Matematik Ankara Üniv. Fen Fakültesi, Matematik Bölümü 30.01.1990 – 17.01.1995
Profesör Matematik Ankara Üniv., Fen Fakültesi, Matematik Bölümü 17.01.1995 – 05.01.2009
Profesör Matematik Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi 01.02.2012 –     …/…/…

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 

 1. Ahmet Öğreden, “Bir Riemann Yüzeyi Üzerinde Tarifli Analitik Fonksiyonların nüvelerinin Demeti” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 2. Gökhan Metin, “Örtü Uzayları ve Demetler”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 3. Tolga Terzioğlu, “Fuzzy topolojik uzaylarında homotopi gruplarının karakterizasyonu”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

 

6.2. Yönetilen Doktora Tezleri

 

 1. Erdal Güner, “Bir Abelyen örtü uzayı olarak yüksek homotopi gruplarının Hn demeti”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 2. Mehmet Çitil, “Kompakt istisnai Lie gruplarının homotopi gruplarının demeti”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 3. Beyhan Kutsal, “Istisnai Lie gruplarının self homotopi gruplarının demeti”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 4. Mustafa Doğan, “Kompakt irtibatlı Lie grupları üzerinde demetler ve homotopi normalité », Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

 

 1. Yayınlar:

 

7.1. Matematik Anabilim Dalı

 

7.1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

 1. Balcı, Sabahattin; Güner, Erdal; “On the fuzzy sheaf of the fundamental groups”.Taiwanese J. Math., 11,(2007), no. 4, 1057-1062.
 2. Balcı, Sabahattin; “The Seifert-Van Kampen theorem for the group of global sections”. Indian J. Pure Appl. Math., 27 (1996), no. 9, 883-891.

 

7.1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Balcı, Sabahattin; Serbetci, Ayhan; “On the solution of lifting problem on the sheaf of relative homotopy groups “. Pure Appl. Math. Sci., 45 (1997), no. 1-2, 31-38.
 2. Balcı, Sabahattin; “On the solution of the lifting problem on abelian covering spaces”. Pure Appl. Math. Sci., 39 (1994), no. 1-2, 69-77.
 3. Balcı, Sabahattin; “Characterization of abelianized normal covering spaces via global sections”. J. Inst.Math. Comput. Sci. Math. Ser., 6 (1993), no. 2, 129-135.
 4. Balcı, Sabahattin; “On the existence and lifting theorems for sheaves”. Pure Appl. Math. Sci., 37 (1993), no. 1-2, 57-65.
 5. Balcı, Sabahattin; “On the sheaf of the homology groups of the complex manifold”. J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser., 1 (1988), no. 2, 127-133.

 

7.1.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Balcı, Sabahattin, Güner, Erdal; “Some results on the fuzzy sheaf of the fundamental groups over fuzzy topological spaces”. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. Al Math. Stat., 55 (2006), no. 1, 47-55.
 2. Balcı, Sabahattin, Güner, Erdal; “On the sheaf Hn of higher homotopy groups as an abelian covering space”. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., 47 (1998), no. 1-2, 35-44.
 3. Balcı, Sabahattin, Serbetci, Ayhan; “On the sheaf of relative homotopy groups”.Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13 (1997), 1-2, 1-10.
 4. Balcı, Sabahattin, Serbetci, Ayhan; “The sheaf of relative homotopy groups and some characterizations”. Journal of The Institute of Science and Technology of Gazi University, 9 (1996), 4, 561-568.
 5. Balcı, Sabahattin; “On the cohomology groups of complex analytic manifolds”. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. A1 Math. Stat., 38 (1989), no. 1-2, 67-76 (1990).
 6. Balcı, Sabahattin; “On the restricted sheaf”. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. A1 Math. Stat., 37 (1988), no. 1-2, 41-51 (1991).
 7. Balcı, Sabahattin; “Some theorems on the sheaf of the fundamental groups”. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. Al Math., 33 (1984), no. 5, 29-36.
 8. Balcı, Sabahattin; “On the sheaf of the fundamental groups”. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. Al Math., 32 (1983), no. 6, 41-47 (1984).
 9. Balcı, Sabahattin; “The sheaf of the fundamental groups”. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. A1 Math., 31 (1982), no. 7, 59-65 (1983).

 

7.1.4. Diğer yayınlar

 

 1. Balcı, Sabahattin; “Modern Cebire Giriş”. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, No:15, 1993.
 2. Balcı, Sabahattin; “Meslek Yüksekokulları Için Genel Matematik”. Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu Yayınları 7. Baskı, 2004.

 

7.1.5. Uluslararası atıflar

 

 1. MR1287110 (95e:55016) Balci, Sabahattin; “On the solution of the lifting problem on abelian covering spaces”. Pure Appl. Math. Sci. 39 (1994), no. 1-2, 69-77. 55P99 (18F20 57M10).
 2. MR1469936 Serbetci, Ayhan; Balci, Sabahattin; “On the solution of lifting problem on the sheaf of relative homotopy groups”. Pure Appl. Math. Sci. 45 (1997), no. 1-2, 31-38. 55Q05.
 3. MR1224874 Balci, Sabahattin; “On the existence and lifting theorems for sheaves “. Pure Appl. Math. Sci,. 37 (1993), no. 1-2, 57-65. 54B40.

 

7.2. Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı

7.2.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Balcı, S., Gürbüz, R., Kraska, M., “Vocational and Technical Education in Türkiye Cooperation Between Two Year College and Selected Industries”. Journal of IVETA, ISBN 1075-2455 Volume 8 Pages 23-33, 2000, Tennesee USA.
 2. Balcı, , “IVETA Regional Conference Conclusion Report”. Ankara University, Journal of IVETA, V. 13, No. 1, 2005.

 

7.2.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings ) basılan bildiriler

 

 1. Balcı, S., “Hayat Boyu Öğrenme Çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Değişim ve Yeni Yaklaşımlar”, TED Uluslararası Konferansı, 29 Ocak 2008, Ankara.
 2. Balcı, S., Arı M., Biçer, M., “An Example for Transnational Cooperation on e-learning” International Conference on Transnational Cooperation in Distance and Blended Learning, September, 2006.
 3. Arı M., Balcı , « The Importance of Vocational & Technical Education in Global Economy”, Ankara University – IVETA Regional Conference, 2003.
 4. Balcı, , Tokay, H., Mıst ıkoğlu, S., “MEB-YÖKMeslek Yüksekokulları GeliŞtirme Projesi”, 2003 IVETA Bölgesel Konferansı, 20-22 Ekim 2003, Ankara.
 5. Balcı S., Lee, D., YeŞil, H.,”Türkiye ‘de Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi”, 2003 IVETA Bölgesel Konferansı, 20-22 Ekim 2003, Ankara.
 6. Balcı, S., Gürbüz, R., “The Reorganization and Partnership in the Technical and Vocational Education Systems”, IVETA Conference 1999, Quality Matters in International Education and Training, IVETA Conference Proceedings’ CD 1999, 11-13 August 1999, Sydney, Australia.
 7. Balcı, , “The Quality Studies in the Technical Education System in the United Kingdom and A Model for Turkiye”,Quality Matters in International Vocational Education and Training, September, 1998, Ankara.
 8. Balcı, S., “Vocational and Technical Education Projects in Türkiye”. IVETA CONFERENCE 97, The Challenges of the 21 st Century for VET, ISBN 951-39-0035-5, Conference Proceeding. Page 334-341, 24-28 Aug. 1997, Helsinki, FINLAND.

 

7.2.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Balcı, S., Gürbüz, , “Dünya ‘daki GeliŞmeler Işığında Tekniker Eğitimimizin Geleceği Nasıl Olmalı” Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi “Politeknik Dergisi”, ISSN 1302-0900 Cilt 3, S. 1-6, Mart, 2000, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fak., Ankara.

 

7.2.4.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Balcı, S., Karamustafa, K, Kaplan, M., “Müşteri Odaklı YaklaŞım Ile MYO Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğreniminden Memnuniyetleri” (Kabul edildi), 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, NevŞehir, 25-29 Ekim 2008.
 2. Balcı, S., Arı, M., “Üniversite – Sanayi işbirliğinde Fonksiyonel Bir Model”. Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Platformu (USIMP) Üniversite Sanayi işbirliği Ulusal Kongresi, 2008, 26 – 27 Haziran 2008, Adana.
 3. Balcı, S., “Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi ve Gelecek için Öngörüler”. MYO Müdürler Toplantısı,Nisan 2006, Muğla.
 4. Balcı, S., Arı, M., Çiçekli, V., “Uzaktan Eğitim Yolu ile Polisin Bilgisayar Taban Kültürünü Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Modeli”, Polis Bilişim Sempozyumu, Nisan 2005, Ankara.
 5. Balcı, S., Dağlar, H., Gümüşoğlu, Z., “Geçmişten Bugüne Çankırı ‘da Sofra Adabı ve Yemek Kültürü”, Geçmişten Geleceğe Çankırı III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Eylül 2005, Çankırı.
 6. Balcı, S., Arı, M., Dede, H., DönertaŞ, S., “Çankırı’daki Mesleki ve Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum”, Geçmişten Geleceğe Çankırı III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Eylül 2005, Çankırı.
 7. Balcı, S., Taplamacıoğlu, M. C., Arı, M., “MühendislikFakültelerine Dikey Geçişte Program Bütünlüğü ve Devamlılık”, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi I. Ulusal Sempozyumu ve Sergisi, ODTÜ, 213-215, 2003.
 8. Balcı, S., “Çankırı’nın Alternatif Turizm Potansiyeli”, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003, Çankırı.
 9. Arı, M., Balcı, S., Taplamacıoğlu, M. C., “Mühendislik Eğitimini de ilgilendiren Küresel Ekonomiye Uygun Mesleki ve Teknik Eğitim”, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi I. Ulusal Sempozyumu ve Sergisi, ODTÜ, 215-218, 2003.
 10. Balcı, S.,”Meslek Yüksekokullarının Durumu ve Yeniden Yapılanması için Bir Öneri”, Reorganization of Two-Year Colleges Towards 21st Century, Sempozyum Kitabı, Sayfa 11-23, Çankırı – Türkiye, 22-23 Mayıs, 1996.
 11. Balcı, S., “YÖK-DB Birinci Endüstriyel Eğitim Projesinin Meslek Yüksekokullarına Getirdiği Katkılar”, Tekniker Eğitimi Matematik Sempozyumu, Dergi, 8 Kasım 1991.

 

7.2.5. Çağrılı konuşmacı olarak yaptığı sunular:

 1. “Hayat Boyu Öğrenme Çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Değişim ve Yeni Yaklaşımlar”, Uluslararası TED Konferansı, 29 Ocak 2008 – Ankara.
 2. “Globalisation, EU Process and New Approaches in Technical and Vocational Education”, Annual CCID Conference, February 2008, Long Beach, California – USA.
 3. “Turkish Tertiary Education System”, British Council, May 29, 2008, Ankara.
 4. “Curriculum Development”, Turkey and UK College Partnership Conference, March 19-20th, 2007, Bilkent Hotel – Ankara.
 5. “The Importance of Technical and Vocational Education and Future Projections”, Annual CCID Conference, February 20, 2007, San Antonio, Texas – USA.
 6. Providing Dual Degree By Having Cooperation Abroad”, IVETA Regional Conference, 2004, Vienna, Austria.
 7. “E-Learning Applications in the World”, OBELFA Socrates Project, 8 Eylül 2007, Ilgaz – Çankırı.
 8. “Küreselleşme, AB Süreci ve Mesleki Teknik Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”, Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14 Mayıs 2007, Bergama, Izmir.
 9. Turkey, Turkish Higher Education, Turkish VTE System”, July 2007, Spain.
 10. “The Bachelor’s Degree Continuation by Using Block Transfer Methods Abroad (2+2 “, British Council, January 2007, Istanbul.
 11. “VET Institutions and Business World Cooperations”, Strategies for Education, Training and Learning for Business and Industry Turkey and the UK, April 24th, 2006, Istanbul.
 12. “Okul Sanayi İşbirliğinde Fonksiyonel Bir Model”, MYO Müdürler Bölge Toplantısı, Ekim 2005, Bursa.
 13. “Bilgi Toplumunda MTE’nin Önemi Ulusal ve Uluslar Arası İşbirliği”, Ulusal MYO Müdürleri Toplantısı, 27 Kasım 2004, Nevşehir.

 

7.2.6. Diğer yayınlar

 1. Balcı, S., “İstihdamın Geliştirilmesi Açısından Teknik ve Mesleki Eğitimin Önemi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı: 501, S. 70-71, Aralık 2007.
 2. Balcı, S., “Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum ve Öngörüler”, Yükseköğretim Kurulu adına hazırlanmış, kitap (Komisyon) – 2006, Ankara.

 

 

 1. Projeler
Faaliyet Adı Faaliyet Ortakları Açıklama Pozisyon Tarih
MYO’lar için Müfredat Geliştirme Projesi MEB-YÖK 4702 sayılı kanunla Meslek Liselerinden MYO’lara sınavsız geçiş sisteminin uygulanması ile beraber Meslek Liseleri ile MYO’ların eğitim programlarının entegrasyonu zorunluluğundan hareketle en yaygın ve en çok öğrencisi bulunan ve Meslek Liselerinde en geniş tabana sahip 15+3 eğitim programının MEB, YÖK ve IŞ Dünyası ile müştereken WEB tabanlı olarak 6 ay süre içerisinde geliştirilmesi, gerekli kurul kararlarının alınması, koordinasyonun sağlanması, geliştirilen eğitim programlarının basımı, yayımı, dağıtımı, uygulanması, izlenmesi ve sonuç raporunun yayınlanmasında asli sorumluluk üstlenilmesi Proje Başkanı Aralık 2001 – Mayıs 2002
OSB / OTEM ASO ASO I. Organize Sanayi Bölgesi Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi’nin Amacı:   Ankara’daki küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında çalışan teknik elemanları,Ankara Sanayi Odası ile işbirliği içinde otomasyon teknolojileri konusunda gelişen teknolojilere bağlı olarak sürekli olarak eğitmek, endüstriyel kuruluşların uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için otomasyon teknolojilerinde Karşılaştıkları teknik sorunların çözümü konusunda üniversiteler ile işbirliği yaparak sorunların çözümüne yardımcı olmaktır. Bu proje kapsamında Ankara Bölgesi öncelikli olmak üzere özel sektör ve kamu kuruluşlarının talep ve ihtiyaçları yönünde sertifika programları hazırlanmış ve 1000’e yakın kişi eğitilmiştir Proje Yöneticisi 4.                 Aşama2001-20055.                 Aşama

2006-2008

Avrasya – METEP TIKA Aracılığı ile;Kosova Makedonya Sudan Avrasya Mesleki – Teknik Eğitim Işbirliği Projesi’nin Amacı; Gelişmekte olan Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Meslek Yüksekokulları düzeyinde mesleki ve teknik eğitimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere bu ülkelerde Meslek Yüksekokullarında veya eşdeğeri eğitim kurumlarında görev yapan uzman, öğretim elemanı ve öğrencilerinin kısa süreli (3 ay veya 1 ay yoğunlaştırılmış) Türkiye’de eğitilmeleri ve böylece mesleki ve teknik eğitimde ulusal ve uluslararası boyutta bilgi birikiminin bu ülkelere ve topluluklara Türkiye Cumhuriyetinin kurum ve kuruluşları aracılığı ile aktarılmasıdır.Gerçekleştirilen Projeler;•   Kosova Mesleki ve Teknik Eğitim Pilot Uygulaması

•   Makedonya Mesleki ve Teknik Eğitime Destek Programı

•   Kosova’da Işgücü Niteliğinin Artırılması ve Eğitimcilerin Eğitimi Programı

•   Sudan Mesleki ve Teknik Eğitiminin Yapılandırma ve Geliştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi Programı –I

•   Sudan Mesleki ve Teknik Eğitiminin Yapılandırma ve Geliştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi Programı –II

Proje Yöneticisi 2004-2009
Değişik AB Destekli Projeler AB Yaklaşık 500 000 € bütçeli Mesleki Eğitim ve Uzaktan Eğitim ProjeleriGEPSE: Öğretim Elemanları için Küresel Girişimcilik ProjesiGEPS: Öğrenci için Küresel Girişimcilik Projesi

MYO’larda kullanılan Almanca ve Ingilizce teknik deyim ve kelimelerin karşılaştırılmalı olarak analizi projesi

OBELFA: Yetişkin Eğitimde E-Learning Projesi

Re-vision : Celebrating Diversity Through Photography

IŞKUR: Aktif Işgücü Projesi

Proje Yöneticisi 2000-2007
DeğişikAB Destekli Projeler AB UPTRONIC: Proje ortağı olan Üniversitelerde mekatronik alanında görev yapan öğretim elemanları bilgi ve becerilerini; uygulamalı Bilgisayar Tasarım eğitimi yolu ile yükseltmek ve iş dünyası ile işbirliği 2 yıl ve 4 yıl süreli mekatronik eğitim programları geliştirmek Proje Yöneticiliği 2007­2009
ABDMEGEP CCIDABD Türkiye’de Yükseköğretimde Işbirliğini ve Kapasiteyi Artırmayı Teşvik Projesi’nde çalışma platformumuzu oluşturan ve CCID kısaltması ile ifade ettiğimiz Communitiy Colleges for International Development denilen birlik başta ABD olmak üzere, Avustralya’dan, Japonya, Hindistan ve Çin’e, Afrika’dan, Güney CCID Amerika ve Kanada’ya uzanan çizgide pek çok ABD ülkeden iş yapma kapasitesine sahip 140 MTE Yükseköğretim Kurumunun oluş turduğu bir birliktir. CCID’nin aktif bir üyesi olarak, Çankırı Meslek Yüksekokulu CCID kapsamındaki faaliyetlerini Türkiye genelinde belirlenmiş yaklaşık 10 Yüksekokul ile birlikte son üç yıldır başarı ile yürütmektedir Türkiye adına Proje Yöneticisi 2004 –
Online LLP MnSCUABD Web Tabanlı Ders Açma ve Lisans Tamamlama Projesi Türkiye adına Proje Yöneticisi 2005 –
IKMEPProjesi MEB-YÖK İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (15,5 m. €) YÖK adına Proje Yöneticisi 2007
MESLEK YÜKSEKOKULU KURULMASI PROJESİ (ELMADAĞ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ- ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 6 Mart 2007 tarihli kararına istinaden, YÖK Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2007 tarihli kararı ile kurulan Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne 25 Temmuz 2007 tarihinde Kurucu Müdür olarak atanmasından itibaren geçen üç ay içerisinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ‘nün koordinasyonunda, Elmadağ Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın katkıları ile Yüksekokul, idari, akademik, donanım ve fiziki altyapı itibarıyla projelendirilmiş, faaliyetler program ve takvime bağlanmış, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarında eğitim-öğretime başlanacak şekilde tüm hazırlıklar tamamlanmış ve ek yerleştirme ile bu programlara 100 öğrenci alınarak 30 Ekim 2007 tarihinde eğitim-öğretime başlanmıştır. Yüksekokulun resmi açılış töreni ise Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK, Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Nusret ARAS, üst düzey mülki erkan ve iş dünyasının temsilcileri ve halkın yüksek oranlı katılımı ile coşku içerisinde 12 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir Kurucu Yüksekokul Müdürü 2007
ÇİFT DİPLOMA PROJESİ YÖK/ÜNİVERSİTELER (CCID/COMMU-NITY COLLEGES USA) Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları ile USA’daki Community Collegesler arasında Çift Diploma (TR. USA) verilmesine yönelik proje. Proje Başkanı Ocak 2007-Ocak 2010
ÇİFT DİPLOMA PROJESİ UMUC/ABD Üniversity of Maryland University College ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında işletme lisansında çift diploma verilmesine yönelik uzaktan eğitim destekli proje. Proje Başkanı Mayıs 2009-2010

 

 1. İdari Görevleri

 

Görev Tarih
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 07.09.2011-
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili/İİBF Dekan Vekili 01.02.2010 – 07.09.2011
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı 05.01.2009 – 20.01.2010
YÖK – Meslek Yüksekokulları GeliŞtirme Alt Komisyon Yürütücüsü 2008 -01.12.2008
İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yolu I le GeliŞtirme Projesi YÖK Temsilcisi 2007 – 01.11.2008
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürü 22.07.2007 -05.01.2009
Mesleki Yeterlilik Kurumunda Yönetim Kurulu Üyesi (YÖK’ü temsilen) 2006 -01.12.2006
YÖK – Meslek Yüksekokulları GeliŞtirme Komisyonu Üyesi 2005-2008
MEB-A.Ü.-ASO Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı 2001 -05.01.2009
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı 2001-01.12.2001
YÖK – ISOV Endüstriye Dayalı Eğt. İşbirliği Proto. İcra Kurulu Başkan Vekilliği 2000 -01.2012.2001
AÖF Fakültesi Çankırı DanıŞmanlık ve Uygulama Hizmetleri Il Koordinatörlüğü 1998 – 22.09.2008
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çankırı Il Koordinatörü 1997 – 22.09.2008
ÖSYM Çankırı İl Sınav Merkezi Yöneticisi 1990 – 22.09.2008
Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Müdürü 01.10.1983 – 15.09.2008
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurucu Müdür Yardımcısı 1983

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar Ile Diğer Üyelikler

 

 1. CCID (Community College International Development) Üyeliği
 2. IVETA (International Vocational Education Association) Kurucu Üyesi, Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcılığı (2003 e kadar)
 3. TIES (Together Into European Solidarity for Vocational Education) Kurucu Üyeliği
 4. TEGEV (Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı) Üyeliği
 5. Çankırı Il Üniversite Kurma Komitesi Üyesi
 6. Çankırı Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
 7. Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeliği
 8. Çankırı MYO Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeliği

 

 1. Odüller

 

 1. “The Silvius – Wolansky Award” Outstanding International Leadership in Technical Vocational Education & Training, December 2007, IVETA.
 2. “Certificate of Appreciation”, December 2002, IVETA.
 3. MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi, Proje Yönetim Kurulu Başkanı olarak Başarı Ödülü, 2002 YÖK – MEB.

 

 1. Son beş yılda verdiği ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2006-2007 Güz Matematik (ÇKÜ MYO)Matematik (ÇKÜ Orm. Fak)Cebirsel Topoloji (Ank.Ünv. Fen Fak.) 323 100 100333
İlkbahar Yönlendirilmiş ÇalıŞma (ÇKÜ MYO)Matematik-II (ÇKÜ Orm. Fak) 22 10 10042
2007-2008 Güz Yönlendirilmiş ÇalıŞma (ÇKÜ MYO) 2 1 80
İlkbahar Yönlendirilmiş ÇalıŞma (ÇKÜ MYO) 2 1 100
2010-2011 Güz Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi 2 0 31

 

 1. Danışmanlık Tecrübesi

 

Faaliyet Adı Faaliyet Ortakları Açıklama Pozisyon Tarih
Yöneticilerin Eğitimi YÖK-Dünya Bankası Kurumsal Yönetim, Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, ihtiyaç analizi, motivasyon, denetim ve değerlendirme ve iş takviminin oluşturulmasında MYO’ lar için iş analizi Danışmanlık Mayıs 1997
Yöneticilerin Eğitimi YÖK-Dünya Bankası Stratejik Planlama Denetim Kasım 1996
Öğretmen Eğitim Okul-Sanayi İlişkileri Sanayiye yönelik kısa dönem kurslar, öğretim elemanları için sanayi ziyaretleri, okul çevresinde iş dünyasından tecrübeli insanların seminer ve kursları sanayinin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının geliştirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayacak işbirlikleri DanışmanlıkDenetim Eylül 1987
MEGEP Projesi MEB Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Kısa Dönem Kıdemli Uzman 2007
METEM Projesi YÖK Türkiye de Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Ulusal Uzun Süreli Uzman 2003

 

 

 

 1. Organize Ettiği / Katkıda Bulunduğu Seminer, Kongre ve Konferanslar
Faaliyetin Adı Açıklama
Socrates/Grundtvig G1 Project “OBELFA: Open Blended Learning for Adults”225880 – CP -1-2005-1- TR – GRUNDTVIG – G1PP 10-11 Sept. 2007 Yüksekokulumuzun koordinatörlüğünde 7 Avrupa Birliği ülkesinden kamu ve özel kuruluşun ortaklığı ile yürütülen proje, uzaktan eğitim metot ve tekniklerini kullanarak, toplumda dezavantajlı grup olarak tanımlanan işsizlere, göçmenlere ve bulunduğu konum itibariyle eğitim ihtiyacı olduğu halde geleneksel eğitim-öğretim metot ve tekniklerini kullanma imkânı olmayan kiŞilere eğitim verilmiştir
Türkiye ve İngiltere Mesleki ve Teknik Yükseköğretim Kurumları Arasında işbirliği Konferansı Nisan 2007, Ankara Conference For Cooperation Between Vocational And Technical Higher Education Institutions In Turkey and UK April, 2007 – Ankara İngiltere’den seçkin 25 Mesleki ve Teknik Yükseköğretim kurumunun katılımıyla iki ülkenin bu alandaki bilgi ve birikimlerini birleştirerek “Meslek Yüksekokullarımızın Eğitim Programlarının Geliştirilme Sistemi”, “Okul ve Sanayi İlişkileri”, “Mültimedya Teknolojilerinin Etkin Kullanımı”, “Uzaktan Öğretim” ve” Kalite Güvence” konularında birlikte çalışarak bu hususlarda uluslararası birikimi arttırmak uluslararasılaşmayı ve ortaklaşa Avrupa Birliği destekli proje geliştirmeyi teşvik etmek
T.C. Yükseköğ retim Kurulu Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı 15-16 Ocak 2007 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimi temsil eden tüm çevrelerin katıldığı konferansta, mevcut durum değerlendirilerek geleceğe dönük projeksiyonlar gerçekleştirildi
The Conference On Transnational Cooperation In Distance And Blended Learning 19 – 20 September 2006 Ankara – Turkiye Katılımcı profili açısından bakıldığında; ABD’den 20, Türk İşbirliği ve Kalkınma İ daresi’nin desteği ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden 8 akademik uzman, British Council desteği ile İngiltere’den 1 uzmanın yurt dışından katıldığı konferansa yurt içinden de Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinden davetli konuşmacı desteğinin yanında 100’ün üzerinde katılımcı sağlanmıştır
Uluslararası Konferans “Uzaktan Eğitimde Kalite Sorunları” 18-24 Eylül 2006 – Ankara 19-20 Eylül 2006 tarihleri arasında Ankara Üniversitesinde düzenlenen bu konferansta ABD (Bemidji State University), Türkiye (Ankara Üniversitesi) ve Türki Cumhuriyetleri arasında MTE alanındaki işbirliği fırsatları ele alındı, kültürler arası bir modele temel oluşturacak kalite, yapı ve süreç boyutları tartışılmıştır
On-Line Learning Partnership Seminar Ankara University/Bemidji State University December 2-10, 2005, ANKARA Proje ortağı olan BEMIDJI STATE Üniversitesi (BSU) uzaktan eğitimde 10 yıllık tecrübeye sahip olup ABD genelinde aktif olarak bu sistemi kullanmaktadır. BSU Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde yazılım olarak “Desire to Learn” D2L platformunu kullanmaktadır. 02-10 Aralık 2005 tarihinde BSU’dan gelen 6 kişilik teknik heyet Ankara Üniversitesince belirlenen 35 öğretim elemanına D2L sisteminde ders hazırlama teknikleri üzerine bir seminer verilmiştir
Çankırı Valiliği ve Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle Düzenlenen Çankırı 1. Yöresel Yemek Yarışması 25 Mayıs 2004 Öncelikle Çankırı ve yöresi yemeklerini tanıtılarak, Unutulmaya yüz tutmuŞ yemeklerin hatırlanması sağlanmıştır. Çankırı mutfağı tanıtılarak bu alanda oluşacak ticari gelişime katkıda bulunulmuştur
MYO Bölge Toplantıları 2002/2003/2004 YÖK adına; Trabzon, Denizli, Balıkesir, Mersin, Gaziantep, Erzurum, Ankara
Ankara Üniversitesi – IVETA Mesleki ve Bölgesel Konferansı 20 – 22 Ekim 2003, Ankara – Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası Işbirliği Bölge Konferansı
Quality Matters in International Vocational Education and Training, Ankara, 1998 Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Konuları
“Towards to 21 st Century. Reorganization of Two Year Colleges” International Symposium 22-23 May. 1996, ÇANKIRI/TÜRKİYE “21. Yüzyıla Doğ ru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması” Uluslararası Sempozyum
TIES (Together Into European Solidarity for Vocational Education) Uluslararası Konferans 1994, Çankırı – Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeniden Yapılanma ihtiyacı ve Uluslararası İşbirliği

 

 

 

 1. Yurtdışı Seminer, Konferans, Gözlem, Inceleme vb. Etkinlikleri
Faaliyetin Adı Açıklama Gidilen Ülke
AB Projeleri AB destekli Leonardo ve Socrates Programları çerçevesinde hazırlanan ve yöneticiliğini üstlendiği Değişim, Yerleşim ve Yenilik Transferi Projeleri İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Italya, Portekiz, Yunanistan ve Iskoçya
CCID Konferansları 30. – 31.32. Annual Conference / Key­Note Speaker Jacksonville – Florida, San Antino – Texas, Long Beach – North Carolina, ABD
Contact Seminar British Council’ın organizasyonu ile Yunanistan
MTE’deki Gelişmeler ve Yeniden Yapılandırma Süreci British Council’ın organizasyonu ile İngiltere
MEGEP Mesleki Yeterlik Kurumunun Kuruluş ve Geliştirilmesi Tecrübesini Geliştirmek Amacıyla Çalışma Ziyareti İspanya
Avrasya – METEP TIKA’nın Koordinasyonu ile Makedonya, Kosova ve Sudan
IVETA Konferansı (1998) Mesleki ve Teknik Eğitim Birliğinin Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu BaŞkan Yardımcısı ve konuşmacı olarak Avusturalya, Finlandiya, ABD, Avusturya
Ikili Işbirliği Anlaşmaları Çankırı MYO ile MnSCU, – Bemidji State University, Manchester College, Ingiltere; Fife College, Iskoçya; Aalborg Technical and Business Colleges, Danimarka; Helsinki Polytechnic, Finlandiya, ile öğrenci, öğretim elemanı ve müfredat değişimini öngören protokoller gereği ABD / Minnesota, Ingiltere, Iskoçya, Finlandiya ve Danimarka
Dünya Bankası Projesi 3 ay süre ile Yöneticilerin Eğitimi (1985) İngiltere
Dünya Bankası Projesi 3 ay süre ile 40 öğretim elemanın mesleki ve pedagojik açılardan eğitilmesinde koordinatör, denetim ve danışmanlık (1987) OHIO, Georgia – ABDManchester, Bolton, Bradford – Ingiltere
Seminer Müfredat ve Program Geliştirmede Modüler Yaklaşım İngiltere ve Iskoçya
Seminer British Council Koordinatörlüğünde Endüstrinin ihtiyaçlarını Karşılama Iskoçya
UNESCO Konferansına katılım (Türkiye Delegasyon Üyesi) Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı Güney Kore
Seminer Kalite Güvence ve Akreditasyon, Proje Geliştirme, MTE’de Kurumsal Yönetim İngiltere, Iskoçya ve Danimarka
Çalışma Ziyareti YÖK adına; Kurumsal Yönetim ve MTE Sistemleri Fransa
Çalışma Ziyaretleri Kurumsal Ziyaretler Avustralya, Singapur, Almanya, Kuzey irlanda, Minnesota, Ohio, Delaware, Atlanta, Northampton, Davidson, Maryland- ABD
TIES Konferansı 10 Avrupalı üyesi olan eğitimde birlik kuruluşunca düzenlenen Türkiye Konferansı Çankırı’da organize edilmiştir İngiltere
Çalışma Ziyareti TIKA ile işbirliği içerisinde, Sudan Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Sudan’a Eğitim Merkezi Kurulması Sudan

 

 1. Yabancı Dil Becerileri (1 temel, 5 ileri seviyeyi temsil eder)
Dil Okuma Konuşma Yazma
İngilizce 4 4 4