Prof.Dr. Ayhan ŞERBETÇİ   (Mart 2009 – Mart 2015)

 

Adı : AYHAN
Soyadı : ŞERBETÇİ
E-posta : serbetci@ankara.edu.tr, serbetciayhan@gmail.com
Tel : 3128631929
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Adı Soyadı: AYHAN ŞERBETÇİ

Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1959

Adres :

İş: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, 06100 Tandoğan-ANKARA

Telefon : 0312 2126720/1104

Fax  :  0312 2235000

E-mail   : serbetci@ankara.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece
Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Matematik Fırat  Üniversitesi 1980
Y. Lisans Matematik İnönü Üniversitesi 1987
Doktora Matematik Ankara Üniversitesi 1991

 Yüksek Lisans Tez Başlığı : Açık Riemann Yüzeylerinin Boş olmayan Herhangi Alt Cümlelerinin Konform Eşdeğerliliğinin Bir Cebirsel Karakterizasyonu.

Danışman: Prof. Dr. İ. Kaya Özkın

Doktora Tezi Tezi Başlığı : Açık Riemann Yüzeylerinin Alt Cümleleri Üzerinde Meromorfik Fonksiyonların Cisimleri.

Danışman : Prof. Dr. İ. Kaya Özkın

Görevler:

Görev Unvanı

                                 Görev Yeri

      Yıl

Öğretmen  M.E.B. (Elazığ Atatürk Lisesi ve Tokat Yeşilyurt Lisesi) 1981-1985
Arş.Gör.  Fen Fakültesi, İnönü Üniversitesi 1985-1988
Arş.Gör.  Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi 1988-1991
Yrd. Doç. Dr.  Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi 1991- 2004
Doç. Dr.  Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi 2004-2009
Prof. Dr. Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi 2009-

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 1. Tayfur, S., “PSL(2,R) Ve Fuchs Grupları”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.
 2. Başer, M., “Analitik Fonksiyonların Nüvelerinin Demetleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 3. Çitil, M., “Riemann Yüzeylerinin Örtü Yüzeyleri Ve Örtü Dönüşümlerinin Grubu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 4. Öztürkler, Ç., “Poisson Ve Sonine Operatörleri Ve İnversleri”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 5. Bilgi, M.,  “Cauchy-Tipi İntegraller Ve Analitik Fonksiyonlar İçin Sınır Değer Problemleri”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 6. Aslan, E., “Ba Uzayları Üzerinde Hilbert Ve Riesz Dönüşümleri”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 7. Karaman, T., “Sobolev Uzaylarında Singüler Integral Operatörlerin Sınırlılığı”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 8. Kılıç, H., “Laplace-Bessel Diferensiyel Operatörüne Karşılık Gelen Genelleştirilmiş Maksimal Fonksiyon ve Genelleştirilmiş Riesz Potansiyeli”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 9. Aykol, C., “Lorentz Uzaylarında B-Maksimal ve Kesirli B-Maksimal Fonksiyonlar”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 10. Küçükarslan, A., “B-Konvolüsyonlar İçin O’Neil Tipi Eşitsizlik ve Bazı  Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 11. Şan, M., “Yıldızıl ve Konveks Fonksiyonlar için Bazı Kriterler”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 12. Gürbüz, F., “Morrey uzaylarında Hardy-Littlewood maksimal operatörü ve Riesz Potansiyelinin sınırlılığı”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 13.  Atay, B., “Genelleştirilmiş Morrey Uzaylarında Maksimal, Potansiyel ve Singüler İntegral Operatörlerin Sınırlılığı”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 14. Deringöz, F., “Fourier-Bessel (Hankel) Dönüşümüne Karşılık Gelen Bazı Fonksiyon Uzayları”,Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 15. Yıldırım, E.M., “Kompleks düzlemde Carleson eğrileri üzerinde tanımlı Morrey uzaylarında maksimal operatör, kesirli maksimal operatör, potansiyel operatör ve Cauchy singüler integral operatörlerinin  sınırlılığı”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.

Yönetilen Doktora Tezleri:

 1. Bolat, C., “Lorentz Uzaylarında Bessel Diferensiyel Operatörüne Karşılık Gelen Maksimal ve Kesirli Maksimal Operatörlerin Sınırlılığı”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 2. Karaman, T., “Genelleştirilmiş Ağırlıklı Morrey Uzaylarında Bir Sınıf Altlineer Operatörlerin Sınırlılığı ve Bazı Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 3. Aykol, C., “Genelleştirilmiş Morrey-Lorentz Uzayları ve Bu Uzaylarda Maksimal Operatörlerin Sınırlılığı”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 4. Küçükaslan, A., “Genelleştirilmiş kesirli integral operatörlerin Genelleştirilmiş Morrey Uzaylarinda sınırlılığı“, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

 Devam Etmekte Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları: Halen 2 doktora ve 3 yüksek lisans öğrencisinin tez yöneticiliği devam etmektedir.

 Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. “Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri’’,

TÜBİTAK, Proje No: TBAG-1607, Süre: 3/3/1997-3/1/1999.

2. INTAS Young Scientist Fellowship–Supervisor, Ref. Nr. 05-113-4671, 2006-2007.

 

 1. “Yeni Tip Uzaylarda Harmonik Analizin Operatörleri; Genelleştirilmiş Morrey Uzayları Ve Genelleştirilmiş Değişken Üslü Morrey Uzayları Ve Bazı Uygulamaları”, TÜBİTAK, Proje No:110T695, 2011 – 2013.

İdari Görevler :

 1. Ankara Üniversitesi Başkent MYO Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2006.
 2. Ankara Üniversitesi Elmadağ MYO Müdür Yardımcısı, 2007 – 2008.
 3. Ankara Üniversitesi Elmadağ MYO Müdürü, 16 Mart 2009 – 20115

Araştırma Konuları:

Riemann Yüzeyleri üzerinde analitik ve meromorfik fonksiyonlar, demet teorisi, Cauchy-Stieltjes integralleri, Cauchy tipi singüler integraller, genelleştirilmiş öteleme operatörü tarafından üretilen singüler integraller, Riesz Potansiyelleri.

     Araştırma Gezileri :

 1. Ağustos 2001-Şubat 2002 arasında “Department of  Mathematics and Computer Science, Bemidji State University, Bemidji, MN, USA” de  6 ay visiting professor.
 1. 27.01.2008-08.02.2008 arasında “Cardiff School of Mathematics, Cardiff University, Wales, UK” de Socrates programı (Erasmus) kapsamında ders verme ziyareti.

Yayınlar :

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. GULİYEV, V.S., ISMAYILOVA, A.F., KUCUKASLAN, A., ŞERBETÇİ, A., “Generalized Fractional Integral Operators on Generalized Local Morrey Spaces” Journal of Function Spaces, Volume 2015, Article ID 594323, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2015/594323 (SCI-Expanded)

 

A2. BALAKISHIYEV, A.S., GULİYEV, V.S., GURBUZ, F., ŞERBETÇİ, A., “Sublinear operators with rough kernel generated by Calderon-Zygmund operators and their commutators on generalized local Morrey spaces”, Journal of Inequalities and Applications 2015, 2015:61. doi:10.1186/s13660-015-0582-y. (SCI-Expanded)

A3. GULİYEV, V.S., KARAMAN, T., MUSTAFAYEV, R.Ch., ŞERBETÇİ, A., “Commutators of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operator on generalized weighted  Morrey spaces”, Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 64, No. 2, pp. 365-386, 2014. (SCI-Expanded)

A4. AYKOL, C., GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A., ”Boundedness of the maximal operator in the local Morrey-Lorentz spacesJournal of Inequalities and Applications 2013, 2013:346. (SCI-Expanded)

A5. GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A., KARAMAN, T., “Boundedness of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operators on generalized weighted Morrey spaces”, Accepted in Scientific Annals of “Al.I. Cuza” University of Iasi, 2013, 1-18. (SCI-Expanded)

A6. GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A., AKBULUT, A., MAMMADOV, Y.Y., Nikol’skii-Besov and Lizorkin-Triebel spaces constructed on the base of the multidimensional Fourier-Bessel transform. Eurasian Math. J., 2 (2011), no. 3, 42–66.

A7. AKBULUT, A., EKİNCİOGLU, İ., ŞERBETÇİ, A., TARARYKOVA, T., Boundedness of the anisotropic fractional maximal operator in anisotropic local Morrey-type spaces”, Eurasian Math. J., 2 (2011), no.2, 5-30.

A8. GULIYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A., EKİNCİOĞLU, İ., “The boundedness of the generalized anisotropic potentials with rough kernels in the Lorentz spaces”, Integral Transforms Spec. Funct., 22 (2011), no. 12, 919-935. (SCI-Expanded)

A9. GADJIEV, A.D., GULIYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A., and GULIYEV, E.V., “The Stein-Weiss Inequalities for the B- Potentials”, J. Math. Inequal., 5 (2011), no 1, 87–106.

A10. BURENKOV, V.I., GULIYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A. and TARARYKOVA, T.V., “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of genuine singular integral operators in local Morrey-type spaces”, Eurasian Math. J., 1 (2010), no. 1, 32-53.

A11. GULIYEV, V.S., MUSTAFAYEV, R. and ŞERBETÇİ, A., “Stein–Weiss inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications”, Complex Var. Elliptic Equ., 55(2010), Nos. 8, 847–863. (SCI-Expanded)

A12. AYKOL, C. and ŞERBETÇİ, A., “On the boundedness of fractional B-maximal operators in the Lorentz spaces”,  An. Şt. Univ. Ovidius Constanta,  17 (2009), no. 2, 27–38. (SCI-Expanded)

A13. GULIYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A., GÜNER, E. and BALCI, S., “Meda inequality for rearrangements of the convolution on the Heisenberg group and some applications”, Journal of Inequalities and Applications, Volume 2009, DOI: 10.1155/2009/864191, 14 pages. (SCI-Expanded)

A14. GULIYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A. and SAFAROV, Z.V., “Meda inequality for rearrangements of the B–convolutions and some applications” J. Math. Inequal. 2 (2008), no. 4, 437–447.

A15. BURENKOV, V.I., GULİYEV, V.S., TARARYKOVA, T.V., and ŞERBETÇİ, A., “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of genuine singular integral operators in local Morrey-type spaces”, Doklady Mathematics, 78 (2008), no. 2, 1–4. (SCI-Core)

A16. GULİYEV, V.S., SAFAROV, Z.V. and ŞERBETÇİ, A., “On the rearrangement estimates and the boundedness of the generalized fractional integrals associated with the Laplace-Bessel differential operator”, Acta Math. Hungar., 119 (2008), no. 3, 201-217. (SCI-Expanded)

A17. GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A. and SAFAROV, Z.V., “Inequality of O’Neil-type for convolutions associated with the Laplace-Bessel differential operator and applications”,  Math. Inequal. Appl.,11 (2008), no.1, 99-112. (SCI-Expanded)

A18. GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A. and EKİNCİOĞLU, İ., “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of rough B-fractional integral operators in the Lorentz spaces”, J. Math. Anal. Appl., 336 (2007), 425-437. (SCI-Core)

A19. GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A. and SAFAROV, Z.V., Nikolskii-Besov spaces associated with the Fourier-Bessel transforms. Transactions of NAS of Azerbaijan. Embedding theorems. Harmonic analysis. Issue XIII, 2007, 194-211.

A20. GULİYEV, V.S., ŞERBETÇİ, A. and EKİNCİOĞLU, İ., “On boundedness of the generalized B-potential integral operators in the Lorentz spaces”, Integral Transforms Spec. Funct., 18 (2007), no. 12, 885-895. (SCI-Expanded)

A21. EKİNCİOĞLU, İ. and ŞERBETÇİ, A., “On A Certain Class of Spherical Harmonic  Functions and Singular Pseudo differential Operators”, Integral Transforms and Spec. Funct., 18 (2007), 1, 27–38. (SCI-Expanded)

A22. EKİNCİOĞLU, İ. and ŞERBETÇİ, A., “On Weighted Estimates of High Order Riesz-Bessel Transformations Generated by Generalized Shift Operator”, Acta Math. Sinica, (Engl. Ser.), 21(2005), 1, 53-64. (SCI-Expanded)

A23. ŞERBETÇİ, A. and EKİNCİOĞLU, İ., “Boundedness of Riesz potential generated by generalized shift operator on Ba spaces”, Czech. Math. J., 54 (2004), 3, 579-589. (SCI-Expanded)

A24. ŞERBETÇİ, A. and EKİNCİOĞLU, İ., “Boundedness of High Order Riesz-Bessel Transformations Generated by Generalized Shift Operator on Ba Spaces”, Chinese Ann. Math. Ser. B, 24 (2003), 1, 1-8. (SCI-Expanded)

A25. ŞERBETÇİ, A., “On the liftings to the sheaf  of triad homotopy groups”, Mathematica Balcanica, New Series, 14 (2000), Fasc. 3-4, 209-216.

A26. ŞERBETÇİ, A., “On the sheaf of triad homotopy groups and some characterizations”, Algebras Groups Geom., 17 (2000), 499-506.

A27. EKİNCİOĞLU, İ. and ŞERBETÇİ, A., “On the estimation of maximal  singular integral operators generated by a  generalized shift operator”, Hadronic J. Suppl., Vol. 14 (1999), 324-340.

A28. EKİNCİOĞLU, İ. and ŞERBETÇİ, A., “On the singular integral operators generated by the generalized shift operator”, Int. J. Appl. Math., 1 (1999), 1, 29-38.

A29. ŞERBETÇİ, A. and BALCI, S., “On the solution of lifting problem on the sheaf of relative homotopy groups”, Pure and Applied Math. Sci., 45 (1997), 1-2, 31-38.

A30. ŞERBETÇİ, A. and ÖZKIN, İ.K., “Meromorphic function fields on subsets of open Riemann surfaces”, Analele Stiintifice Ale Univ.“AL.I. CUZA” Tom XXXIX (1993), Math., 259-265.

A31. ŞERBETÇİ, A. and ÖZKIN, İ.K., “On the rings of analytic functions on any subset of an open Riemann surface”, Jour. Inst. Math. and Comp. Sci. (Math. Ser.)  3 (1990), 1, 15-20.

  

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. ŞERBETÇİ, A. and BALCI, S., “The sheaf of relative homotopy groups and some characterizations”, Journal of The Institute of Science and Technology of Gazi University, 9 (1996), 4, 561-568.

B2. ŞERBETÇİ, A. and BALCI, S., “On the sheaf of relative homotopy groups”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (1997), 1-2.

    B3. ŞERBETÇİ, A. and ÖZKIN, İ.K., “Restrictive semigroups of holomorphic endomorphisms on Riemann surfaces”, Communications Fac. Sci. Univ. Ankara, A.1, 46 

   (1997), 77-81.

B4. ŞERBETÇİ, A., “The sequences of the sheaves of homotopy groups”, Communications Fac. Sci. Univ. Ankara, A.1, 47 (1998), 111-120.

B5. ŞERBETÇİ, A., “On the order of convergence of the integral of Cauchy-Stieltjes type and Privalov’s lemma”. Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, 12(1998), 3, 553-560.

B6. ŞERBETÇİ, A., “On the speed of convergence of the integral of Cauchy-Stieltjes type and generalized Privalov’s lemma”, Communications Fac. Sci. Univ. Ankara, A.1, 48 (1999), 23-31.

B7. BOLAT, C., ŞERBETÇİ, A., “The boundedness of maximal operators associated with the Hankel transform in the Lorentz spaces”, Selçuk J. Appl. Math. 11 (2010), no. 1, 117-125.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. ŞERBETÇİ, A., “Triad homotopy gruplarının demeti”, Sakarya Univ. Journal Fac. Sci. and Arts, Special Issue, Mathematical Symposium, 19-21 September 1996, 1, 1, 218-224.

C2. ŞERBETÇİ, A., “Genelleştirilmiş B-Kesirli integraller için  norm eşitsizlikleri” Türk Matematik Derneği XIX. Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya, 116-124.

D. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar

D1. (Sözlü Bildiri) “Privalov lemması ve Cauchy-Stieltjes tipi integrallerin yakınsaklığının mertebesi”, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 20-22 Mayıs,1998, Kırıkkale.

D2. (Bildirisiz) Fall North Central Section Meeting of the Mathematical Association of America, University of North Dakota, 26-27 October, 2001, Grand Forks, North Dakota, USA.

D3. (Sözlü Bildiri) “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of rough B-fractional integral operators in the Lorentz spaces”, II. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, 14-15 Haziran 2007, Ankara.

D4. (Sözlü Bildiri) “Laplace-Bessel diferensiyel operatörüne karşılık gelen genelleştirilmiş kesirli integrallerin sınırlılığı”, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Universitesi, 04-07 Temmuz 2007, Sakarya.

D5. (Sözlü Bildiri) “Boundedness of commutators of B-Riesz potentials on -spaces”, 6th International ISAAC Congress at METU, 13-18 August, 2007, Ankara.

D6. (Sözlü Bildiri) “Meda inequality for rearrangements of the convolution on the Heisenberg group and some applications”, III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 22-23 Mayıs 2008, Ankara.

D7. (Sözlü Bildiri) “On the rearrangement estimates and the boundedness of the generalized fractional integrals associated with the Laplace-Bessel differential operator”, Sobolev100, International Conference, Sobolev Institute of Mathematics, 5-12 October, 2008, Novosibirsk, Russia.

D8. (Sözlü Bildiri) “Stein-Weiss inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications”, 7th International ISAAC Congress at Imperial College London, 13-18 July, 2009, London, UK.

D9. (Sözlü Bildiri) “The Stein-Weiss type inequalities for the B-Riesz potentials”, Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications (NAFSA 9), 12-17 September, 2010, Trest, Checz Republic.

D10. (Sözlü Bildiri) “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of

genuine singular integral operators in local Morrey-type spaces”, Operators in Morrey Type Space and Applications (OMTSA 2011), May 20 – 27, 2011, Kırşehir.

Prof.Dr. Ayhan ŞERBETÇİ