Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

Vizyonumuz; Mesleki Teknik Eğitimde (MTE) küresel trendi de gözönüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak, küresel MTE toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak, mesleki ve teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal MTE politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almaktır.

Misyonumuz; sınai, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek, diploma eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimine de önem vermek, hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak, iş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak, anlaşmalar yoluyla ulusal ve uluslar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaktır.

Değerlerimiz, hayat boyu öğrenmeye önem verme, uluslararası kaliteye önem verme, bilişim, nitelikli, insan gücü yetiştirme, uzaktan eğitim ve sertifikalı eğitim vermektir.

Hedeflerimiz; birimimizdeki programların hizmet ettiği sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan gücü yetiştirmek, diploma eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimine de özendirerek öğrencilerin alanlarında öne çıkmalarını sağlamak, iş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, mesleki ve Teknik Eğitim
organizasyonlarında etkin roller üstlenmek, öğrencilerimize meslek etiği ve insani değerleri de gözetecek davranışlar kazandırmaktır.