Vizyonumuz

Mesleki Teknik Eğitimde (MTE) küresel trendi de gözönüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak. Mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak. Kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak. Küresel MTE toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak. MTE’de uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak. Mesleki ve teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal MTE politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak. AB’ye giriş süreci başta gelmek üzere ortaya çıkan fırsatları kullanarak imkanlardan azami ölçüde yararlanmak.

 

Misyonumuz

Sınai, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek. Diploma eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimine de önem vermek. Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak. İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak. Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir “cazibe merkezi” görevi yapmak. Ulusal ve uluslararası MTE organizasyonlarında etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. Faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak. Anlaşmalar yoluyla uluslar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak. AB, ABD, Avrasya ve iş dünyasına yönelik projeler geliştirmek.