Hacı İbrahim MANAV
Mali İşler Satınalma Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisi

      Görev Tanımı
gorevtanim

Vahdettin BOZKURT
Evrak Kayıt

      Görev Tanımı
gorevtanim