Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri İş Akış Şeması: Evrak Kayıt İşlemleri

Taşınır Mal İşlemleri İş Akış Şeması

Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemi İş Akış Şeması

Mali İşler İş Akış Şeması: Yolluklar

Mali İşler İş Akış Şeması: Doğalgaz/Su Avans Açma/Kapama

Mali İşler İş Akış Şeması: Elektrik Faturası

Mali İşler İş Akış Şeması: Personel Maaş İşlemleri

Mali İşler İş Akış Şeması: Telefon Faturası

Personel İşlemleri Süreç Akış Şeması: İşe Başlama ve İş Akış Şeması

Personel Tahakkuk Birimi: Personel Maaş İşlemleri İş AKış Süreci

Personel Tahakkuk Birimi: Maaş İşlemleri