Elmadağ MYO Kamu Hizmetleri Envanteri

Elmadağ MYO Kamu Hizmet Standartı

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Yönergesi

Kamu Hizmetlerinin-Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik