1-Müdür
2-Müdür Yardımcıları
3-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
4-Yüksekokul Kurulu Üyeleri
5-Yüksekokul Sekreteri
6-Özel Kalem-Yüksekokul Yönetici Sekreterliği
7-Bölüm Başkanları
8-Akademik Personel
9-Personel İşleri
10-Öğrenci İşleri
11-Mali İşler
12-Taşınır İşlemleri
13-Destek Hizmetleri
14-Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri
15-Evrak ve Posta İşleri
16- Kütüphane Birimi
17-İç Kontrol Birimi
18-Temizlik Personeli
19-Koruma ve Güvenlik Birimi