Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterli Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılı Sektör Uygulamaları I-II dersi kapsamında Elmadağ Belediyesi bünyesinde çeşitli birimlerinde 40 öğrenci ile ders uygulamalarına başlamış bulunmaktadır. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin ÜNVER; “Uygulamalı Meslek dersi ile öğrencilerin eğitim öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgilerin pratik uygulamalarla iş hayatında nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreç olduğunu” belirterek sektör uygulamaları dersinin bir kurum bünyesinde gerçekleştirilmesinin önemini ifade etmişlerdir.

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN; “Öğrenciler belli bir konu üzerinde yazılmış kaynakları okur, çalışırlar ama edindikleri bu bilgiyi nasıl uygulayacaklarını bilemezler. Her ne kadar bazı bölümler öğrencilerine pratik yapma imkânı verse de, sınıf geçmek için edinilen bilgiler uygulanmadıklarından dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkûmdurlar. Üniversitede okurken yapılan uygulamalı mesleki eğitimler ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme imkânını sunar.” diyerek uygulamanın önemine dikkat çekmişlerdir.

2015-2016 eğitim öğretim ders yılı içerisinde yer alan Sektör Uygulamaları I-II dersleri Öğr. Gör. Nimet Özgül KÖSE ve Öğr. Gör. Zeynep Tuğçe GÖK gözetiminde gerçekleştirilecektir. Mesleğe doğru atılan bu ilk büyük adımda tüm öğrencilerimize başarılı bir yıl dileriz.

IMG_7583 IMG_7588 IMG_7589