ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU AMBLEMİ
emyo_amblem-300x298

Yüksekokulumuzun kurumsal kimliğinin ayırt edilmesinde kullanılmak üzere tasarlanan amblemimizde öncelikle özgünlük, çağdaşlık, estetik, renk, grafik, yalınlık ve bütünlük kavramları göz önünde bulundurulmuştur.
Amblemde kullanılan Hitit Güneşi ve diğer ana renkler yüksekokulumuzun Ankara Üniversitesinin ilkelerine bağlılığını göstermektedir. Hizmetlerimizdeki ciddiyeti vurgulaması amacıyla genel olarak keskin hatlı geometrik şekillerin kullanıldığı amblemimizdeki üçgen ise yüksek bir tepe görüntüsü ile ilçeye de adını veren Elmadağ’ı çağrışmaktadır. Üçgenin solunda yer alan aydınlık bölge de ilçeye göre batıda bulunan Ankara Üniversitesinin Elmadağ üzerine yansıyan bilim ışığını simgelemektedir. Ayrıca yüksekokulumuzun marka olma yolunda, akıllara kazınmasını beklediğimiz bu üçgen yukarı yönü gösteren yapısı itibariyle de yüksekleri hedeflediğimizi göstermektedir. Üçgenin hemen üst kısmında bulunan ve güneşe benzeyen daire de yüksekokulumuzun yöreye yapmakta olduğu katkılarla Elmadağ’ın üstüne bir güneş gibi doğuşunu anlatmaktadır. Güneşin üzerinde kullanılan çubuk şeklindeki yükselen çıtalar ise yüksekokulumuzun içinde bulunduğu rekabet ortamını ve sekiz adet oluşu da Avrupa Yeterlikler Çerçevesi temelinde öğrenme çıktılarıyla tanımlanan sekiz referans seviyeyi ifade etmektedir.

avrupaYeterliliklerCercevesi-300x227

 

Bu çıtalardan beşincisi amblemimizdeki renkli üçgenin uç kısmıyla işaret edilmiştir. Dolayısıyla da bu işaretleme mezunlarımızın yukarıda tanımlanan sekiz referans seviyelerinden beşincisi olan Tekniker unvanına sahip olduklarını göstermektedir.