Yüksekokulumuz Örgün Öğretim programlarındaki öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders ve Azami Süre Sonu Sınavları 5 Şubat  2020 Çarşamba günü saat: 14:00’ de   Yüksekokulumuz  GD1 dersliğinde yapılacaktır.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı Başvuru Formu

Azami Süre Sonu Sınavı Başvuru Formu

Mezuniyete Üç Ders Sınavına Kimler Girebilir?

Mezuniyete üç ders sınavına kayıtlı olduğu programın devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına girebilirler.

Daha ayrıntılı bilgi için Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 33’e bakınız.