Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca Öğrenci Temsilcileri Seçimlerinin aşağıdaki belirtilen program dâhilinde yapılacaktır.

10-12 Ekim 2018 : Bölüm/program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilciliği Başvurularının alınması

19 Ekim 2018 : Bölüm/program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci Seçimlerin yapılması

31 Ekim 2018 : Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar Temsilci Seçimlerin yapılması

14 Kasım 2018 : Öğrenci Konseyi Kurultayı

 

NOT : Müracaatlar en son 12 Ekim Cuma günü saat 17’ye kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine bir dilekçe ve bir fotoğraf ile başvurulacaktır.