2 Ekim 2018 Tarihli Duyurular

1 Kayıt

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerimizin Dikkatine

by Muhammed Mutlu Yapıcı

Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan ancak tüm derslerini alan öğrencilerin ders seçme islemini yapmaları ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek interaktif kayıt yapmaları gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilere ait isim listesi altta verilen bağlantıdayer almaktadır. Sınav hakkı verilecek öğrenci listesi