2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi interaktif ders kaydı http://obs.ankara.edu.tr  adresinden yapılacaktır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ BAŞVURU TARİHLERİ(ÖN LİSANS-LİSANS)
Kayıtların Başlama Tarihleri 02 Temmuz 2018  Saat: 09:00
Kayıtların Bitiş Tarihleri 06 Temmuz 2018  Saat: 17:00
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 09 Temmuz 2018 –  10 Ağustos 2018
Yaz Dönemi Eğitimi Final Sınavı Tarihi 13 Ağustos 2018 – 19 Ağustos 2018
Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 13 Ağustos 2018 – 29 Ağustos 2018

I.YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ İNTERAKTİF DERS KAYDI İÇİN GENEL BİLGİ

a) Üniversite İçi
* İnteraktif ders kaydı için  http://obs.ankara.edu.tr adresine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız.
* Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde “Öğrenci/İşlemler/Ders Seçme” menüsünden yaz dönemi eğitiminde açılan derslere ders kaydınızı yapabilirsiniz.
* Yaz dönemi eğitiminde en fazla 12 kredilik ders alınabilecek olup, söz konusu kredinin aşılması durumunda ders kayıtları iptal edilecektir.
* Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci yaz dönem sonu sınavına giremez.
* Yaz dönemi eğitiminde ders kaydı yapan öğrenci, onaylanan dersten vazgeçemez ve bu ders için ödenen ücret iade yapılmaz.
* Farklı Program/Fakülte/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulundan ders alacak öğrencilerin kayıtlı olduğu akademik birimden önceden izin almak koşulu ile alacağı ders/dersler için “Yaz Dönemi  Farklı Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Ders Kayıt Formu”  formunu doldurmaları gerekmektedir. Anılan form için TIKLAYINIZ.
* Doldurulan form ilgili birimlere onaylatıldıktan sonra dersin alınacağı Fakülte/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulunun Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmelidir.

b) Üniversite Dışı
* Ankara Üniversitesi öğrencisi olmayıp Üniversitemiz Fakültelerinden ders alacak öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin yanında getireceği öğrenci belgesi ile yapılacaktır.
* Ankara Üniversitesi öğrencisi olmayıp Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarından ders alacak öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencinin yanında getireceği öğrenci belgesi ile yapılacaktır.
* Birime kayıt yapıldıktan sonra ilgili birimden önceden alınan kullanıcı adı ve şifre ile birlikte http://obs.ankara.edu.tr adresinden giriş yapılarak ders seçme işlemi yapılır.

II.YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ DERS SEÇME AŞAMALARI VE ÜCRET BİLGİLERİ

Yaz dönemi eğitimi için başvuran tüm öğrenciler http://obs.ankara.edu.tr adresinde seçtikleri ders/derslerin toplam ders saati için belirlenen ücretini kayıt tarihleri olan 02 Temmuz-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında herhangi bir Vakıfbank Şubesine öğrenci numaraları ile yatırabileceklerdir. Ücretlerle ilgili işlem sırası aşağıda yer almaktadır:
*Alınması gereken ders/dersler seçilir.
* Ders/Dersler seçildikten sonra otomatik olarak kaydedileceği için ayrıca kaydetme işlemi yapılmayacaktır.
* Seçilen ders/dersler onaya gönderilene kadar dersler üzerinde değişiklik yapılabilir.
* Ders seçme ekranının “Katkı Payı Tutarı” bölümünde hesaplanan ücret herhangi bir Vakıfbank Şubesine öğrenci numarası ile yatırıldıktan sonra seçilen ders/dersler onaya gönderilir.
* Ders kaydı onayladıktan sonra ders seçme ekranındaki Ders Seçme Durumu “ONAYLI” durumunda olacaktır.
* İnteraktif kayıt tamamlanacaktır.

 667 ve 669 SAYILI KHK KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ
* 667 ve 669 sayılı KHK kapsamında Üniversitemizde öğrenim gören ve yaz dönemi eğitiminde Fakülte ve Devlet Konservatuvarından ders alacak olan öğrencilerin ders seçme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,  Meslek Yüksekokullarından ders alacak öğrencilerin kayıt işlemleri ise ilgili Meslek Yüksekokulu tarafından “Ders Kayıt Formu” ile yapılacaktır. 667 ve 669 sayılı KHK kapsamında yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretleri ile ilgili işlem sırası aşağıda yer almaktadır:
* Öğrenciler almak istedikleri ders/dersleri içeren “Yaz Dönemi Ders Kayıt Formu”nu doldurur. Anılan form için TIKLAYINIZ.
* 02 Temmuz-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ders Kayıt Formunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler.
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanan yaz dönemi eğitimi ücreti herhangi bir Vakıfbank Şubesine öğrenci numarası ile yatırıldıktan sonra dekont, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Eğitimi ücretleri için TIKLAYINIZ.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİNDE AÇILACAK DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ.