Yüksekokul Öğrencilerimizin Yaz Okulunda Ders Alabileceği Üniversiteler Her Bölüm İçin Aşağıda Ayrı Ayrı Listelenmiştir.

 

  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
2 Gazi Üniversitesi (Ankara)
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)
4 Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde)
5 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı)
6 Osman Gazi Üniversitesi (Eskişehir)
7 Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
8 Aksaray Üniversitesi (Aksaray)
9 Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir)
10 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale)

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
2 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale)
3 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
4 Selçuk Üniversitesi (Konya)
5 Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
6 Hitit Üniversitesi (Çorum)
7 Marmara Üniversitesi (İstanbul)
8 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
9 Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
10 Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
2 Marmara Üniversitesi (İstanbul)
3 Erzincan Üniversitesi (Erzincan)
4 Düzce Üniversitesi (Düzce)
5 Trakya Üniversitesi (Edirne)
6 Çukurova Üniversitesi (Adana)
7 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)
8 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı)
9 Ordu Üniversitesi (Ordu)
10 Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

 

  Muhasebe ve Vergi Bölümü

1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
2 Gazi Üniversitesi (Ankara)
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)
4 Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde)
5 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı)
6 Osman Gazi Üniversitesi (Eskişehir)
7 Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
8 Aksaray Üniversitesi (Aksaray)
9 Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir)
10 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale)