25 Mayıs 2018 tarihinde  saat 10:00 da düzenlenecek olan mezuniyet  törenine katılmak isteyen öğrencilerin Öğr.Gör.Hüseyin Küçükerdem’e  isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

14 Mayıs 2018 pazartesi ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde mezuniyet provaları yapılacaktır. Provalara katılmak zorunludur.