Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Elmadağ Meslek Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere 1022830 ilan numarası ile 27.12.2017 tarihinde ilan edilen kadro için nihai sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi Sınav Sonuç İlanı

Atama İçin Gerekli Evraklar

  1. Nüfus Cüzdanı Örneği
  2. İkametgah İlmuhaberi
  3. Sağlık Raporu
  4. Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)
  5. Fotoğraf (12 adet)
  6. Adli Sicil Kaydı
  7. Aile Durum Bildirim Formu
  8. Mal Bildirim Beyannamesi
  9. Akademik Bilgi Formu
  10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (3 nusha, resimli ve ıslak imzalı)