08/08/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan düzenleme gereği “Yarıyıl /yıl sonu sınavından 100 üzerinden 49,99 ve altı puan alan öğrenci başarısız sayılır ve F2 harf notu alır.” hükmü kapsamında öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ara sınav sonucunun kaç puan olduğuna bakılmaksızın yarıyıl/yıl sonu /bütünleme sınavlarından 50 ve üzeri puan alması gerektmektedir.