Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Belygona Barare, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Kadir Aslan, Characterization and use of (E)-2-[(6-methoxybenzol[d]thiazol-2-ylimino)methyl]phenol as an anion sensor and DNA binding agent Tetrahedron Letters 57 (2016) 537-542.
 2. Hassan Keypour, Majid Rezaeivala, Ameneh Ramezani-Aktij, Mehdi Bayat, Nefise Dilek, Hüseyin Ünver, New macrocyclic schiff base complexes incorporating a homopiperazine unit: Synthesis of some Co(II), Ni(II),Cu(II) and Zn(II) complexes and crystal structure and theoretical studies, Journal of Molecular Structure, 1115 (2016) 180-186.
 3. Solomon Tadesse, Yelda Bingöl Alpaslan, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, KadirAslan, Synthesis, Characterization and Applications of (E)-3-((5-bromo-2-hydroxy-3-methoxycyclohexa-1,3-dienyl)methyleneamino)-6-(hydroxymethyl)-tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triol, Nano Biomed Engineering 8 (2016) 72-81.
 4. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Celal Tuğrul Zeyrek, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Oğuzhan Karaosmanoğlu, Hülya Sivas, Ayhan Elmalı, Synthesis, spectral and quantum chemical studies and use of (E)-3-[(3,5-bis(trifluoromethyl) phenylimino)methyl]benzene-1,2-diol and its Ni(II) and Cu(II) complexes as an anion sensor, DNA binding, DNA cleavage, anti-microbial, anti-mutagenic and anti-cancer agent, Journal of Molecular Structure 1125 (2016) 162-176.
 5. Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Devrim Yolal, Neslihan Demir, Ayhan Elmalı, Solomon Tadesse, Kadir Aslan, Synthesis, characterization, and evaluation of (E)-methyl 2-((2-oxonaphthalen-1(2H)-ylidene)methylamino)acetate as a biological agent and an anion sensor, Bioorganic, Medicinal Chemistry 24 (2016) 5592-5601.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. Halil Gökçe, Naki Çolak, Yelda Bingöl Alpaslan, Nazmiye Marım, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Syntheses, Spectroscopic Charecterization and quantum chemical charecterizationof some schiff base compounds, Page 288, Turkish Physical 32nd International Physics Congress, September 6-9 2016, Bodrum-Turkey.
 2. M.A. Yıldırım, N. Demr, M. Yıldız, H. Ünver, Syntesis, antimicrobial activity, genotoxicity, DNA binding and DNA cleavage studies of new glycine methyl ester derivative Schiff base, page 157, The 41 st FEBS Congress Molecular and Systems Biology for a Betetr Life, Spetember 03-08 2016, Kusadasi, Turkey.
 3. C.T. Zeyrek, H. Ünver, Ö.T. Arpacı, B. Boyacıoğlu, A. Elmalı, Experimental, DFT, biological activity and molecular docking studies of 5-ethylsulphonyl-2-phenyl-benzoxazole, 4th International research and practice conference, Nanotechnology and Nanomaterıals Nano-2016, August 24 – 27, 2016, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
 4. Hüseyin Ünver, Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Molecular structure and quantum chemical calculations on a novel bidentate ligand (E)-4-[(4-ethoxyphenylimino)methyl]-2-methoxyphenol, The Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016), February 9-11, 2016, Bangkok-Thailand.
 5. Hüseyin Ünver, Devrim Yolal, Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Synthesis, Spectroscopic and Crystallographic Characterization of Pyridine-Irnine Compounds: DFT Calculation, Anion Sensor and BiologicalActivityStudies (PO-86), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 6. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı, A New Schiff Base Sensor Selective to Anions, Its Ni(II) and Cu(II) Complexes, Inter Actions with DNA, Quantum Chemical and Spectral Studies and Use as Anticancer Agent, (OR-7), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 7. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı, A Schiff Base Sensor Selective to Anions, Quantum Mechanical Calculation and DNA Binding Studies (PO-87), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 8. Selami Palaz, Hüseyin Ünver, Gokay Ugur, Amirullah M.Mamedov, Ekmel Ozbay, Band Structure and Optical Properties of Kesterite Type Compounds: first principal calculations, The 4th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, October 3-7, 2016. Miskolc-Lillafüred, Hungary.
 9. Söylemez, D 2016.. Some Properties of Modified Bleimann Butzer and Hahn Operators Based on q Integers. International Conference on Mathematics and Mathematics Education
 10. Söylemez, D 2016 On Uniform Approximation by modified q Bleimann Butzer and Hahn Operators. The 12th International Conference on Approximation Theory and its Applications
 11. Söylemez, D 2016. On modified Bleimann Butzer and Hahn Operators. VI.Congress of Mathematicians of Macedonia
 12. BAŞCANBAZ TUNCA GÜLEN,bodur murat,SÖYLEMEZ ÖZDEN DİLEK (2016). A new generalization of Lupaş operators. 15th International Conference onApplied Mathematics and Computer Science.

 

Projelerde Yaptığı Görevler

 1. Alıcı verici grubu içeren moleküler sistemlerin kuantum mekaniksel özelliklerinin hesaplanabilmesi için Yüksek Performanslı Hesaplama Sistemlerinin (YPHS) geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 15 H 0430005,Yardımcı Araştırıcı, 2015–2016.
 2. Sensör Özelliği Gösteren, Yapılarında Flor Atomu Bulunan Ligandların ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Moleküler Yapıları, Spektroskopik ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri ile Elektronik Yapılarının, Deneysel ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi, TUBİTAK, 115F253, Proje Yürütücüsü, 2015-2017.